گروه هتل هاي پارسيان

هتل های پارسیان رامسر

آدرس: رامسر- خیابان شهید رجایی (سخت سر)-هتل های پارسیان رامسر

کدپستی: 4691719795

تلفن:0115453

تلفن:55223592-011

فکس: 01155220730-01144464114

ایمیل روابط عمومی: info@ramsarhotel.ir

ایمیل رزرواسیون : r@ramsarhotel.ir