گروه هتل هاي پارسيان

هتل های پارسیان رامسر

آدرس: رامسر- خیابان شهید رجایی (سخت سر)-هتل های پارسیان رامسر

کدپستی: 4691719795

تلفن:5-55223592-011

فکس: 55220730-011

ایمیل: info@ramsarhotel.ir

ایمیل رزرواسیون : reception@ramsarhotel.ir