گروه هتل هاي پارسيان

آگهی تمدید مناقصه عمومی

پیمانکاری ( دو مرحله ای)

 

پیرو آگهی های مندرج در رزنامه جام جم مورخ 1400/04/20 و 1400/04/22  ، هتل پارسیان رامسر در نظر دارد، باتوجه به بخشنامه ستاد ملی کرونا نسبت به تمدید مهلت دریافت و تحویل اسناد و بازدید از پروژه اقدام و  اجرای عملیات احداث ساختمان سینما تئاتر هتل پارسیان رامسر را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

الزامات

مدت اجرای پروژه

دارای رتبه بندی حداقل پایه ((4)) رشته ابنیه و ساختمان حداقل 7 سال سابقه کار در این رشته

14ماه شمسی

 

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه عمومی از تاریخ 1400/04/22 تا تاریخ 1400/05/12از ساعت 9 الی 12 (به استثناء ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

بازدید از محل پروژه: از تاریخ 1400/04/23 تا تاریخ 1400/05/11 از ساعت 9 الی 16

مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 12 ظهر روز سه شنبه مورخ 1400/05/12

تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب متقاضیان: روز شنبه مورخ 1400/05/16 در ساعت 9 صبح می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات ج متقاضیان حائز شرایط :  روز شنبه مورخ 1400/05/24 در ساعت 9 صبح می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند، جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و ww.ptrco.ir مراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد مبلغ 5،000،000 ریال می باشد.


====================================================

آگهی مزایده عمومی( نوبت اول)

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

 

در نظر دارد نسبت به اجاره غرف تجاری 8،11،12 با شرایط آزاد (واجد شرایط و نیاز هتل) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یک سال شمسی با مدل اجاره ماهیانه اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 1400/04/02 تا تاریخ 1400/04/14 (به استثناء ایام تعطیل) در ساعات 9 الی 12 به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس مازندران: رامسر، خیابان سخت سر(شهید رجایی) ، هتل پارسیان رامسر، امور مالی تلفن :55223592-011

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/04/20 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و ww.ptrco.ir مراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد مبلغ 1،000،000 ریال می باشد.

----------------------------------------------

 

آگهی مزایده و مناقصه عمومی( نوبت اول)

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

 

در نظر دارد نسبت به برونسپاری موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

ردیف

شرح

1

مزایده فروش اقلام مستعمل ضایعاتی و آهن الات اسقاطی

2

مزایده فروش ضایعات چوب محوطه متل و رستوران توسکاسرا

3

مزایده اجاره رستوران و کافی شاپ فرشتگان هتل قدیم

برای مدت

یکسال شمسی

4

مزایده اجاره خدمات و تشریفات تاکسی سرویس

5

مناقصه تعمیر و نگهداری 4 دستگاه آسانسور منصوبه

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و مناقصه از تاریخ 1400/04/02 تا تاریخ 1400/04/16 (به استثناء ایام تعطیل) در ساعات 9 الی 12 به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس مازندران: رامسر، خیابان سخت سر(شهید رجایی) ، هتل پارسیان رامسر، امور مالی تلفن :55223592-011

آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام ، خروجی چمران جنوب، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، مجموعه سبز، دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای پارسیان- تلفن: 22344395-021

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/04/22 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و ww.ptrco.ir مراجعه فرمایند.

هزینه دریافت اسناد مبلغ 1،000،000 ریال می باشد.