گروه هتل هاي پارسيان

جهت تماس با رزرواسیون هتل با شماره تلفن 01155223592 تماس حاصل فرمایید

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد به شرح جدول ذیل به آدرس : رامسر خیابان سخت سر(شهید رجایی)-صندوق پستی 4691719795 تلفن:  5-55223592-011 از طریق مزایده و مناقصه  به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع تشریفات

نوع تشریفات

مرحله

تاریخ بازگشایی پاکات

1

غرف لابی (غرفه 1 الی 10 و غرفه کافی شاپ)

مزایده

نوبت دوم و مذاکره احتمالی

13/07/1398

2

ضایعات و آهن آلات اسقاطی

مزایده

نوبت دوم و مذاکره احتمالی

14/07/1398

3

متل ساحلی پارسیان خزر

مزایده

نوبت اول

14/07/1398

4

رستوران توسکاسرا

مزایده

نوبت اول

14/07/1398

5

سرویس ایاب و ذهاب کارکنان

مناقصه

نوبت دوم و مذاکره احتمالی

14/07/1398

 

 از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ 1398/06/31 حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری در ساعات اداری به دفتر کمیسیون معاملات شرکت جهت اخذ فرم شرایط در مزایده و مناقصه به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

تهران ، بزرگراه شهید چمران ، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) ، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، شرکت پیشرو سیاحت ، طبقه دوم دفتر کمیسیون معاملات و یا( به آدرس هتل پارسیان رامسر)

تاریخ بازگشایی پاکت های متقاضیان از ساعت 9 صبح روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 1398/07/13 و 1398/07/14 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت هتل های بین المللی پارسیان مراجعه فرمایند. www.pih.ir

هزینه اسناد مبلغ 500.000 ریال می باشد.