گروه هتل هاي پارسيان

جهت تماس با رزرواسیون هتل با شماره تلفن 01155223592 تماس حاصل فرمایید

 

 

آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور برگزار کننده مسابقات طراحی

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتلهای بین المللی پارسیان

         در نظر دارد نسبت به انتخاب مشاور برای برگزاری مسابقات طراحی  دو پروژه "مجموعه آبگرم" و "سینما تئاتر" خود از طریق فراخوان عمومی از بین اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 

 از متقاضیانی که سابقه برگزاری مسابقات علمی_تخصصی را دارند دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی  1398/11/08 تا تاریخ 1398/11/19 در ساعات اداری 9 صبح الی 14(به استثنای ایام تعطیل) جهت اخذ اسناد فراخوان به آدرس زیر مراجعه نمایند:

تهران ، بزرگراه شهید چمران ، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) ، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، شرکت پیشرو سیاحت ، طبقه دوم دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتلهای بین المللی پارسیان.

تاریخ بازگشایی پاکت های متقاضیان از ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ  1398/11/27 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم            می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند.

www.pih.ir                              www.ptrco.ir                                     www.mfnews.ir

 

هزینه اسناد مبلغ 500.000 ریال می باشد.

======================================================================================================================= 

آگهی مزایده و مناقصه عمومی(نوبت اول و دوم)

هتل پارسیان رامسر وابسته به شرکت هتلهای بین المللی پارسیان

         در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد به شرح جدول ذیل از طریق مزایده  و مناقصه به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 

ردیف

موضوع تشریفات

نوع تشریفات

مرحله

تاریخ بازگشایی پاکات

1

بهره برداری از پارکینگ ضلع غربی هتل جدید

مزایده

نوبت اول

1398/11/20

2

انتخاب پیمانکار تعمیر و نگهداری از 4دستگاه آسانسور منصوبه

مناقصه

نوبت اول

1398/11/20

3

بهره برداری از بوفه و انبارک آبگرم معدنی

مزایده و مذاکره احتمالی

نوبت دوم

1398/11/20

4

انتخاب پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب کارکنان

مذاکره

-

1398/11/20

 

 از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی 1398/10/30 تا تاریخ 1398/11/13 در ساعات اداری 9 صبح الی 14(به استثنای ایام تعطیل) جهت اخذ فرم شرایط در مزایده و مناقصه  به آدرس زیر مراجعه نمایند:

به آدرس : رامسر خیابان سخت سر(شهید رجایی)-صندوق پستی 4691719795 تلفن:  5-55223592-011-هتلهای پارسیان رامسر- واحد مالی و اداری.

تاریخ بازگشایی پاکت های متقاضیان از ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/11/20 می باشد. ضمناً متقاضیان محترم            می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه فرمایند.

www.pih.ir                              www.ptrco.ir                                     www.mfnews.ir

 

هزینه اسناد مبلغ 500.000 ریال می باشد.