گروه هتل هاي پارسيان

جهت تماس با رزرواسیون هتل با شماره تلفن 01155223592 تماس حاصل فرمایید

در شهر زیبا رامسر میزبانی شایسته برای شما خواهیم بود

چشـم انـداز

در افق چشم انداز گروه هتلهای بین المللی پارسیان:

« با تمایزی بر گـرفـته از فـرهنـگ ایـرانـی اسـلامی و بـرنـد مـعتبر جهانی ،پیشرو در ارائه خـدمات نـوین هتـلداری»