امکانات ورزشی شامل :

زمین تنیس

استخر رو باز تابستانی

پارک کودک