هتل های پارسیان رامسر

در شهر زيبا رامسر ميزباني شايسته براي شما خواهيم بود

استراتژی

برای نیل به اهداف کلی 7 گانه مجموعه هتل ای پارسیان، مسیر و یا نقشه کلی تحقق اهداف که همان استراتژی های مجموعه شرکت می باشند به شرح موارد 10 گانه زیر تعیین و ملاک عمل در هر یک از هتل های تابعه قرار می گیرند.

- استراتژی رسوخ در بازار

- استراتژی توسعه بازار

- استراتژی توسعه محصول

- استراتژی ارتقای منابع انسانی

- استراتژی استقرار استاندارد ها

- استراتژی ارتقای تکنولوژی

- استراتژی توسعه سیستم های مدیریت هتل

- استراتژی کاهش

- استراتژی تنوع همگون

- استراتژی مشارکت