گروه هتل هاي پارسيان

جهت تماس با رزرواسيون هتل با شماره تلفن 01155223592 تماس حاصل فرماييد

در شهر زيبا رامسر ميزباني شايسته براي شما خواهيم بود

استراتژی

برای نیل به اهداف کلی 7 گانه مجموعه هتل ای پارسیان، مسیر و یا نقشه کلی تحقق اهداف که همان استراتژی های مجموعه شرکت می باشند به شرح موارد 10 گانه زیر تعیین و ملاک عمل در هر یک از هتل های تابعه قرار می گیرند.

- استراتژی رسوخ در بازار

- استراتژی توسعه بازار

- استراتژی توسعه محصول

- استراتژی ارتقای منابع انسانی

- استراتژی استقرار استاندارد ها

- استراتژی ارتقای تکنولوژی

- استراتژی توسعه سیستم های مدیریت هتل

- استراتژی کاهش

- استراتژی تنوع همگون

- استراتژی مشارکت