آگهی مزایده هتل های پارسیان رامسر (هتل بزرگ)

 هتل های پارسیان رامسر در نظر داردکافی شاپ مستقر در لابی هتل را از طریق برگزاری مزایده به واجدین شرایط با رزومه کاری به اجاره واگذار نماید. علاقمندان می توانند از طریق مراجعه حضوری به واحد امور مالی اداری هتل به آدرس رامسر خیابان شهید رجایی (سخت سر) مراجعه فرمایند. ضمناً از تاریخ 1396/03/09 لغایت 1396/03/19 نسبت به دریافت فرم شـرکت در مزایده و کسب اطلاعات بیشتر اقدام نمایند. 

شماره های تماس 5-55223593-011 داخلی 2348 .

ردیف

نوع کاربری

1

لابی  - کافی شاپ هتل