آگاهی مناقصه هتل پارسیان رامسر

هتل پارسیان رامسر در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار از بین واجدین شرایط با رزومه کاری مطابق با لیست زیر از طریق تشریفات مناقصه اقدام نماید. واجدین شرایط می­توانند به منظور دریافت فرم شرکت در مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر فقط از طریق مراجعه حضوری تا تاریخ  1396/10/20به واحد امور مالی اداری هتل به آدرس رامسر خیابان شهید رجایی (سخت سر) مراجعه فرمایند. شماره های تماس 5-55223593-011 داخلی 2348 .

ردیف

نوع پیمان

1

نگهداری فضای سبز